Log In

« Terug

Please log in with your user name and password. If you are having trouble logging in, please contact REDCap Administrator (123-456-7890).


Username:
Password:Wat is REDCap?
REDcap staat voor Research Electronic Data Capture. Het is door onderzoekers van de Vanderbilt University ontwikkeld in 2004. Dit programma is web-based en kan daardoor op alle apparaten met internetverbinding worden gebruikt (desktop, tablet, smartphone etc.). Het is een beveiligd systeem binnen de NVPC server.

Waarom REDCap?
De dataverzameling kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden, zoals een studie of quality improvement. Het is makkelijk toegankelijk, makkelijk te gebruiken, controleerbaar, flexibel en gratis.

Klik hier oor de instructies voor het creeren van een project. Daarnaast zijn er veel tutorial video's te vinden op de website.

REDCap account aanvragen
Alle leden van de NVPC kunnen gratis een REDCap account aanvragen. Hiervoor kan gemaild worden naar Kamil Oflazoglu: k.oflazoglu@gmail.com

Technische vragen
Voor vragen over het gebruik van REDCap kan gemaild worden naar Suzanne Wilkens: suzanne.c.wilkens@gmail.com

Overige vragen
Voor overige vragen, zoals welke vragenlijsten al ingebouwd zijn, kan gemaild worden naar Danny Young-Afat: dyoungafat@gmail.com

 Working...
This value you provided is not a number. Please try again.
This value you provided is not an integer. Please try again.
The value entered is not a valid Vanderbilt Medical Record Number (i.e. 4- to 9-digit number, excluding leading zeros). Please try again.
The value you provided must be within the suggested range.
The value you provided is outside the suggested range.
This value is admissible, but you may wish to verify.
The value entered must be a time value in the following format HH:MM within the range 00:00-23:59 (e.g., 04:32 or 23:19).
This field must be a 5 or 9 digit U.S. ZIP Code (like 94043). Please re-enter it now.
This field must be a 10 digit U.S. phone number (like 415 555 1212). Please re-enter it now.
This field must be a valid email address (like joe@user.com). Please re-enter it now.
The value you provided could not be validated because it does not follow the expected format. Please try again.
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4}))$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4}))$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31))))$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3]):[0-5]\d$/
/^((29([-\/])02\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1\d|2[0-8])([-\/])(0[1-9]|1[012]))|((29|30)([-\/])(0[13-9]|1[012]))|(31([-\/])(0[13578]|1[02])))(\11|\15|\18)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^((02([-\/])29\3(\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00)))|((((0[1-9]|1[012])([-\/])(0[1-9]|1\d|2[0-8]))|((0[13-9]|1[012])([-\/])(29|30))|((0[13578]|1[02])([-\/])31))(\11|\15|\19)\d{4})) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^(((\d{2}([13579][26]|[2468][048]|04|08)|(1600|2[048]00))([-\/])02(\6)29)|(\d{4}([-\/])((0[1-9]|1[012])(\9)(0[1-9]|1\d|2[0-8])|((0[13-9]|1[012])(\9)(29|30))|((0[13578]|1[02])(\9)31)))) (\d|[0-1]\d|[2][0-3])(:[0-5]\d){2}$/
/^([_a-z0-9-']+)([.+][_a-z0-9-']+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$/i
/^[-+]?\b\d+\b$/
/^[a-z]+$/i
/^\d{10}$/
/^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^-?\d+,\d$/
/^-?\d+\.\d$/
/^-?\d+,\d{2}$/
/^-?\d+\.\d{2}$/
/^-?\d+,\d{3}$/
/^-?\d+\.\d{3}$/
/^-?\d+,\d{4}$/
/^-?\d+\.\d{4}$/
/^[-+]?[0-9]*,?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$/
/^(\(0[2-8]\)|0[2-8])\s*\d{4}\s*\d{4}$/
/^(?:\(?([2-9]0[1-9]|[2-9]1[02-9]|[2-9][2-9][0-9])\)?)\s*(?:[.-]\s*)?([2-9]1[02-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\s*(?:[.-]\s*)?([0-9]{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?$/
/^\d{4}$/
/^[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]{1}\d{1}[A-Z]{1}\s*\d{1}[A-Z]{1}\d{1}$/i
/^\d{3}-\d\d-\d{4}$/
/^([0-9]|[0-1][0-9]|[2][0-3]):([0-5][0-9])$/
/^[0-5]\d:[0-5]\d$/
/^[0-9]{4,9}$/
/^\d{5}(-\d{4})?$/